Ciemne strony Józefa Piłsudskiego

Dość powszechnie w ostatnich latach hołubiony Marszałek Józef Piłsudski ma wielkie i niezaprzeczalne zasługi dla odzyskania przez Polskę po 123 latach Niepodległości. Jednak wraz z opiewaniem jego wielkich dokonań często spychamy w cień, czy też wręcz zaprzeczamy temu, że miał on i swoje ciemne strony.

Józef Piłsudski urodził się w średnio zamożnej rodzinie. Rodzice wychowali Józefa, który był czwartym z kolei dzieckiem twardą, ale sprawiedliwą ręką. Od małego rodzice przekazywali mu patriotyczną postawę. Nie było o to trudno, gdyż ojciec był jednym z powstańców styczniowych. Tradycje niepodległościowe były więc w domu małego Józefa ciągle żywe. Przez nieudane działania biznesowe ojca i dodatkowy pożar, który strawił część majątku rodzina Piłsudskich przeniosła się do Wilna. Ich sytuacja materialna znacznie się pogorszyła. Wychowywany w takich warunkach „Ziuk”, jak od najmłodszych lat wołano na przyszłego Naczelnika wychowany został na twardego człowieka, który nie poddaje się łatwo przeciwnościom losu. Miało to również odbicie w jego często knajackim języku od którego nie stronił również w późniejszych latach. Jego powiedzenia przeszły wręcz do kanonu. Najbardziej znanym i do dziś cytowanym są „Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić” czy też „Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy”.

Józefa Piłsudskiego śmiało możemy również zaliczyć do jednego z niewielu polskich terrorystów. Zamach na rosyjski pociąg w Bezdanach, w którym udział wzięło aż czterech późniejszych premierów dał asumpt do dalszej działalności jego organizacji, ale także spełnił wszelkie wymogi definicji czynnego terroryzmu.

Od 1906 roku Piłsudski rozpoczął poszukiwania kontaktu z wywiadem austriackim. Piłsudski zaoferował przekazywanie wiadomości na temat Rosji „w zamian za pewne wzajemne usługi”. Ta działalność doprowadziła po odzyskaniu niepodległości do pewnych działań przeciwko osobom, które znały ten fakt. Do dziś, pomimo wielu podejmowanych prób nie rozwiązano zagadki zniknięcia gen. Włodzimierza Zagórskiego.

Również tzw. kryzys przysięgowy powiedzmy delikatnie zbiegł się z chęcią likwidacji polskich legionów, jako oddziałów już niepotrzebnych Niemcom do dalszej walki. Wszakże carska Rosja była już niemalże pobita. Sprowadzony do Rosji Włodzimierz Lenin również wykonał swoje zadanie w rozprzestrzenieniu haseł rewolucyjnych i wycofaniu wojsk rosyjskich z działań wojennych. Według niektórych podobną rolę z tymże na terenie Królestwa Polskiego miał spełnić dla Niemców właśnie Józef Piłsudski. Nie bez znaczenia miał by być tu fakt, że zarówno Lenina jak i Piłsudskiego nadzorowała ta sama osoba, hrabia Harry Kessler.

Ta działalność dla Niemiec miałaby również tłumaczyć niechęć Piłsudskiego do Powstania Wielkopolskiego, kiedy to niechętnie wspierał Armię Wielkopolską a gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego wysłał do Poznania wręcz z pragnieniem by ten odniósł porażkę. Prawda jest nieco bardziej skomplikowana.

Wiele jeszcze dziwnych działań, czy zbiegów okoliczności można by zarzucić Józefowi Piłsudskiemu. Największą jego zniewagą dla legalnych władz Polskich był jednak przeprowadzony w maju 1926 roku zamach majowy. Według zwolenników Piłsudskiego miał być on próbą uchronienia kraju przed partyjniactwem, korupcją oraz prywatą. Do dziś ocena przewrotu majowego, czyli tak naprawdę zamachu na legalną władzę budzi wielkie kontrowersje.

Podane zostało jedynie kilka przykładów negatywnie lub niejednoznacznie ocenianej dziś działalności Józefa Piłsudskiego. Przykłady niestety można by mnożyć. Jednakże jak wspomniałem już na samym początku, ostatecznie doceniamy zasługi Piłsudskiego dla odzyskania Niepodległości. I ten jeden niewątpliwy sukces przyćmiewa tę ciemniejszą stronę życiorysu Ziuka.

Możesz również polubić…