Otagowano: wywiad i kontrwywiad

Mjr Jan Henryk Żychoń – polski as wywiadu

W latach 1930-1939 Bydgoszcz była siedzibą Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Jej kierownikiem był najsławniejszy wywiadowca II RP mjr. Józef Henryk Żychoń. Jego życiorys to scenariusz na nie jeden film...