Otagowano: Wehrmacht

Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945

Po okresie upadku Bydgoszczy i całkowitej degradacji militarnej miasta na skutek potopu szwedzkiego (1655-1656) ponowny jego rozkwit rozpoczął się w 1772 r. po przyłączeniu do królestwa Prus. W celu ujarzmienia nowych terenów wschodnich władca...

Bitwa o Bydgoszcz 1945

Publikacja jest opisem bitwy, która została stoczona w Bydgoszczy w dniach 21-27 stycznia 1945 roku. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy przedstawia historię niemieckiego garnizonu w Bydgoszczy. Drugi rozdział to fragment wspomnień Obersta...

Graudenz 1945. Ostatnie tchnienie

Niniejsza publikacja stara się pokazać walki o Grudziądz w 1945 r. z punktu wiedzenia niemieckiego żołnierza. Licznie cytowane fragmenty wspomnień najważniejszych uczestników wydarzeń stanowią zdecydowane novum wśród publikacji o tej tematyce. Przytoczone niekiedy dość...