Otagowano: Chmurowicz

Artylerzysta Piłsudskiego

Wspomnienia gen. Jana Chmurowicza Marszałek Józef Piłsudski podczas jednego ze spotkań z płk. Janem Chmurowiczem powiedział, że ten powinien nazywać się Wesołowski, a nie Chmurowicz. Spowodowane to było tym, iż przyszły generał miał serdeczny...