Recenzje

W tym miejscu znajdziecie recenzje najnowszych publikacji historycznych. Recenzuję tylko te książki, które mnie interesują lub takie o których recenzję prosicie w swoich wiadomościach.