I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zbrodnie Armii Czerwonej w świetle prawa międzynarodowego

Miło mi poinformować, że 18 listopada wezmę udział w I ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dotyczącej prawnych aspektów zbrodni popełnianych przez Armię Czerwoną. Wygłoszę referat pod tytułem: Pakt Ribbentrop – Mołotow jako preludium do zbrodni Armii Czerwonej na Polakach.