Bydgoszcz wita Armię

Wizyta marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Bydgoszcz

Największa manifestacją siły wojska i społeczeństwa polskiego po śmierci marszałka Piłsudskiego miały być manewry międzydywizyjne przeprowadzone na terenie Pomorza. Podczas tych manewrów marszałek Edward Śmigły-Rydz odwiedzał okoliczne miejscowości, chcąc wzbudzać w Polakach patriotyczny entuzjazm. 14 września 1937 roku zawitał także do Bydgoszczy, gdzie przywitano go z największymi honorami. Niniejsza publikacja poświęcona jest właśnie tej wizycie. Praca podzielona jest na kilka rozdziałów opisujących manewry międzydywizyjne na terenie Pomorza, przygotowania do wielkiej defilady kończącej te ćwiczenia, nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Bydgoszczy marszałkowi Śmigłemu-Rydzowi oraz przebieg „Korowodu regionalnego na Brdzie”.
Cennymi materiałami są publikowane w formie tabelarycznej oryginalne zestawienia osób zaproszonych na defiladę oraz przydział miejsc w lożach honorowych, a także kilka unikatowych zdjęć uwieczniających to wydarzenie.

Nakład wyczerpany

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.