Bitwa o Bydgoszcz 1945

Publikacja jest opisem bitwy, która została stoczona w Bydgoszczy w dniach 21-27 stycznia 1945 roku. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy przedstawia historię niemieckiego garnizonu w Bydgoszczy. Drugi rozdział to fragment wspomnień Obersta Paula Wutha – komendanta miasta. Opisuje on przygotowania do obrony Bydgoszczy. Trzeci rozdział poświęcony jest walkom obronnym w rejonie garnizonu bydgoskiego. W czwartym opisano klęskę żołnierzy garnizonu i ich próby dotarcia do niemieckich sił głównych. W ostatnim rozdziale autor podsumowuje zniszczenia wywołane walkami, a także opisuje ciekawy epizod, do którego doszło już po zakończeniu działań wojennych w mieście nad Brdą.

Wydawnictwo Pomost

Recenzja na historykon.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.